Vývoj součástí vyráběných 3D tiskem pro jednoúčelové stroje

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022205
Termín realizace projektu: 15.5. – 31.8.2020
Celkové náklady projektu: 395 000,- Kč
Poskytnutá dotace:

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je vývoj, konstrukce a optimalizace technologického postupu výroby součástí 3D tiskem pro jednoúčelové stroje a zařízení. Jedná se o vahadla, rámy, nosné prvky, rukojeti a všechny další konstrukčně složitější díly.

eu.png


Analýza procesu dělení materiálu s ohledem na dosaženou kvalitu vyráběných součástí

Reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015506
Termín realizace projektu: 1.2. – 31.5.2019
Celkové náklady projektu: 390 000,- Kč
Poskytnutá dotace: 292 500,- Kč

Hlavním cílem projektu bude zanalyzovat současný stav procesu dělení materiálů s ohledem na dosaženou kvalitu řezu a ekonomiku procesu. Pro výzkum byly vybrány dvě progresivní technologie, a to řezání laseremřezání vysokotlakým vodním paprskem. Cílem projektu bude účelně navrhnout nebo zdokonalit procesní parametry řezání, které budou mít stěžejní vliv na kvalitu řezaného vzorku, což bude přínosné nejen pro výrobce, ale i pro koncového zákazníka. Vytipovaná součást bude specifického tvaru a bude vyžadovat důkladnou rozměrovoutvarovou kontrolu podle přiložené výkresové dokumentace. Navržené procesní parametry a podmínky řezání budou experimentálně ověřeny. Jejich správné nastavení bude probíhat na základě hodnocení kvality řezu a technickoekonomického hodnocení. Dosažená kvalita povrchu bude hodnocena z pohledu vybraných parametrů integrity povrchu (drsnost, rozměrová a tvarová přesnost) a  vad vznikajících po tepelném a mechanickém dělení materiálu. Do cíle projektu bude také zakomponován návrh vhodné technologie a parametrů (post-processing) pro zajištění požadovaného stupně kvality řezané součásti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Klíčové aktivity projektu:

  • analýza technologie dělení materiálu (řezání laserem a vodním paprskem),
  • vytipování součásti specifického tvaru (rozměry, tvar, výkresová dokumentace),
  • kontrola současného stavu podmínek řezání a návrh nových procesních parametrů pro obě technologie,
  • experimentální ověření navržených parametrů a postupů pro progresivní nekonvenční technologie,
  • výstupní hodnocení kvality součástí (hodnocení vybraných parametrů integrity povrchu, studium vad vzniklých po tepelném a mechanickém dělení materiálu u vytipované specifické součásti),
  • návrh a ověření dokončovací technologie (post-processing) pro požadovaný stupeň kvality součásti.
  • eu.png